Gentleheart.nl

Random quote:
Geld is geen kwaal, anders zouden wij het niet zo gemakkelijk kwijtraken.
(James Last)
Totaal: 2310 citaten en teksten in database
 
WIJSHEID-Quote van het moment:
He who shits on the road will meet flies on his return.
(South African Saying)
 
SMS:
Als ik zou zeggen dat je mooie ogen hebt... schenk je me dan nog een blik?
 
Openingszinnen:
Jouw ogen zijn als de sprankelende sterren in de hemel. Hoe meer ik naar je kijk, hoe meer ik erin verdwaald raak.
 
Onzinnige vragen/feiten:
Waarom wordt fonetisch niet gespeld zoals je het zegt?
 
(Deze pagina Vernieuwt automatisch elke seconden)
Er zijn op dit moment 222 bezoeker(s) op de site